donald-1528709181-11.jpg

donald-1528709181-11.jpg

Donald Bobiash, sous-ministre adjoint en charge de l’Asie-Pacifique au ministère canadien des Affaires étrangères

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *