1-1528703783-10.jpg

1-1528703783-10.jpg

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc (gauche) et son homologue canadien Justin Trudeau à la cérémonie d’accueil à Hanoï.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *