Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm đơn vị nữ thông tin và quân y (5/1973). (Ảnh: Vũ Tạo/TTXVN)

Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm đơn vị nữ thông tin và quân y (5/1973). (Ảnh: Vũ Tạo/TTXVN)

Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm đơn vị nữ thông tin và quân y (5/1973). (Ảnh: Vũ Tạo/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *