Đại tướng Võ Nguyên Giáp thân mật nói chuyện với Anh hùng lái máy bay Lâm Văn Lích, tại Đại hội Anh hùng, Chiến sỹ thi đua chống Mỹ cứu nước, tại Hà Nội, ngày 28/12/1966. (Ảnh: TTXVN)

Đại tướng Võ Nguyên Giáp thân mật nói chuyện với Anh hùng lái máy bay Lâm Văn Lích, tại Đại hội Anh hùng, Chiến sỹ thi đua chống Mỹ cứu nước, tại Hà Nội, ngày 28/12/1966. (Ảnh: TTXVN)

Đại tướng Võ Nguyên Giáp thân mật nói chuyện với Anh hùng lái máy bay Lâm Văn Lích, tại Đại hội Anh hùng, Chiến sỹ thi đua chống Mỹ cứu nước, tại Hà Nội, ngày 28/12/1966. (Ảnh: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *