Công chúa Thái Lan Maha Chaktri Sirindhon khai trương Nhà truyền thống nơi trưng bày những hiện vật, tư liệu về quan hệ giữa hai nước cũng như lịch sử cộng đồng Việt Kiều tại Thái Lan. (Ảnh: Quang Thuận–TTXVN)

Công chúa Thái Lan Maha Chaktri Sirindhon khai trương Nhà truyền thống nơi trưng bày những hiện vật, tư liệu về quan hệ giữa hai nước cũng như lịch sử cộng đồng Việt Kiều tại Thái Lan. (Ảnh: Quang Thuận–TTXVN)

Công chúa Thái Lan Maha Chaktri Sirindhon khai trương Nhà truyền thống nơi trưng bày những hiện vật, tư liệu về quan hệ giữa hai nước cũng như lịch sử cộng đồng Việt Kiều tại Thái Lan. (Ảnh: Quang Thuận–TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *