Lễ phát hành sách ảnh “Việt Nam qua lăng kính của Công chúa Maha Chaktri Sirindhon” và dự khai trương Nhà truyền thống. (Ảnh: Quang Thuận–TTXVN)

Lễ phát hành sách ảnh “Việt Nam qua lăng kính của Công chúa Maha Chaktri Sirindhon” và dự khai trương Nhà truyền thống. (Ảnh: Quang Thuận–TTXVN)

Lễ phát hành sách ảnh “Việt Nam qua lăng kính của Công chúa Maha Chaktri Sirindhon” và dự khai trương Nhà truyền thống. (Ảnh: Quang Thuận–TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *