chudung-1615451955-60.jpg

chudung-1615451955-60.jpg

Vice Chairman of the Hanoi People’s Committee Chu Xuan Dung presides over a meeting of the city’s steering committee for COVID-19 prevention and control (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *