Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu Anh hùng, Chiến sĩ thi đua và Dũng sỹ diệt Mỹ của Quân giải phóng miền Nam ra thăm miền Bắc (20/7/1968). (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu Anh hùng, Chiến sĩ thi đua và Dũng sỹ diệt Mỹ của Quân giải phóng miền Nam ra thăm miền Bắc (20/7/1968). (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu Anh hùng, Chiến sĩ thi đua và Dũng sỹ diệt Mỹ của Quân giải phóng miền Nam ra thăm miền Bắc (20/7/1968). (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *