Bác Hồ tiếp Đoàn đại biểu Anh hùng, Chiến sỹ thi đua các Lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam ra thăm miền Bắc, ngày 15/11/1965. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Bác Hồ tiếp Đoàn đại biểu Anh hùng, Chiến sỹ thi đua các Lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam ra thăm miền Bắc, ngày 15/11/1965. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Bác Hồ tiếp Đoàn đại biểu Anh hùng, Chiến sỹ thi đua các Lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam ra thăm miền Bắc, ngày 15/11/1965. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *