Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm một đơn vị bộ đội ở Nam Định (1957).(Ảnh tư liệu: TTXVN) 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm một đơn vị bộ đội ở Nam Định (1957).(Ảnh tư liệu: TTXVN) 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm một đơn vị bộ đội ở Nam Định (1957).(Ảnh tư liệu: TTXVN) 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *