Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với các chiến sỹ tại Đại hội thi đua “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” của các lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ nhất. (Nguồn: TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với các chiến sỹ tại Đại hội thi đua “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” của các lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ nhất. (Nguồn: TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với các chiến sỹ tại Đại hội thi đua “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” của các lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ nhất. (Nguồn: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *