cap1-1606374125-9.jpg

cap1-1606374125-9.jpg


Доктор Нгуен Чунг Кап обменивается опытом с коллегами. (Фото: Минь Кует/ Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *