bourdain515-1528592206-17.jpg

bourdain515-1528592206-17.jpg

Thông qua ẩm thực, Bourdain giới thiệu cả một nền văn hóa, kéo các nền văn minh lại gần nhau hơn (Nguồn: CNN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *