anthonybour-1528591869-86.jpg

anthonybour-1528591869-86.jpg

Bourdain sử dụng thuần thục đôi đũa như một người Á Đông thực thụ (Nguồn: CNN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *