botruongas-1509031416-30.jpg

botruongas-1509031416-30.jpg

Bộ trưởng các vấn đề về Trẻ em, Người già và Bình đẳng giới Thụy Điển Asa Regne (phải) trong cuộc trao đổi với các phóng viên quốc tế về bình đẳng giới. (Nguồn: Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *