2610svt2-1509033057-32.jpg

2610svt2-1509033057-32.jpg

Đại diện SVT giới thiệu về đội ngũ phóng viên nữ của đài trên toàn cầu. (Ảnh: Nguyệt Ánh/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *