baucuquoc-1615782601-28.jpg

baucuquoc-1615782601-28.jpg

第十五届国会代表和2021-2026年任期各级人民议会代表选举是我国人民行使当家做主权利,选出优秀、德才兼备的代表的良好机会。图自越通社

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *