vnapotalto-1615781133-6.jpg

vnapotalto-1615781133-6.jpg

2021年1月21日在国会大厦,越共中央总书记、国家主席阮富仲出席全国第十五届国会代表和2021-2026年任期各级人民议会代表选举工作部署会议。图自越通社

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *