baotangduo-1558230302-95.jpg

baotangduo-1558230302-95.jpg

Với hơn 15.000 hiện vật gốc, bảo tàng Đường Hồ Chí Minh có quy mô không nhỏ so với hệ thống các nhà Bảo tàng trên toàn quốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *