baotangduo-1558230273-51.jpg

baotangduo-1558230273-51.jpg

Bộ tư lệnh 559 – Binh đoàn 12 (bây giờ là Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn) là đoàn công binh và vận tải quân sự chiến lược, phụ trách vận tải trên tuyến Đường mòn Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, nay trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *