banhmyphuo-1578932880-86.jpg

banhmyphuo-1578932880-86.jpg

             在韩国首尔的首家越南会安面包。(图片来源:yunjo_o)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *