vnp1303phot-1578931643-21.jpg

vnp1303phot-1578931643-21.jpg

                                    2019年在日本东京新开的一家越南河粉。(图自越通社)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *