badinhsqua-1575884664-98.jpg

badinhsqua-1575884664-98.jpg

President Ho Chi Minh reads the Declaration of Independence announcing the birth of the Democratic Republic of Vietnam on September 2, 1945. (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *