huakiem-1575884319-26.jpg

huakiem-1575884319-26.jpg

Journalist Hua Kiem of the Vietnam News Agency meets Saigonese to cover the victory of the 1975 Ho Chi Minh Campaign. (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *