Đại dịch COVID-19 với trẻ em: Sớm bảo vệ những cây non trong bão tố

Nếu như ở giai đoạn đầu của đại dịch COVID-19, trẻ em và thanh thiếu niên được đánh giá là nhóm có nguy cơ thấp nhất về tỷ lệ mắc bệnh, diễn biến bệnh không nặng và khả năng phục hồi nhanh cao, nhưng đến thời điểm hiện tại, đã có rất nhiều thay đổi.Continue reading “Đại dịch COVID-19 với trẻ em: Sớm bảo vệ những cây non trong bão tố”

Quảng Ninh phấn đấu tăng trưởng kinh tế

Đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước đã gây ra những tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế-xã hội. Thế nhưng, với những quyết sách đúng đắn cũng như triển khai đồng bộ các giải pháp từ cấp tỉnh cho tới các cấp cơContinue reading “Quảng Ninh phấn đấu tăng trưởng kinh tế”