anh3-1507276444-99.jpg

anh3-1507276444-99.jpg

Nguyên Chánh văn phòng Tổng cục Nguyễn Hồng Minh là tác giả chính của Đề án đào tạo Vận động viên trọng điểm hướng đến ASIAD 18 và Olympic 2020. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *