6hoangxuan-1507275664-68.jpg

6hoangxuan-1507275664-68.jpg

Chiến thắng của Hoàng Xuân Vinh ở Olympic là minh chứng cho sự định hướng đúng đắn của thể thao Việt Nam. (Ảnh: AP)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *