anh20-1571397943-0.jpg

anh20-1571397943-0.jpg

Đa số người dân lấy nước chủ yếu để phục vụ ăn uống, còn các sinh hoạt khác như tắm giặt thì phải dùng hạn chế. Ngoài việc mở cửa phục vụ người dân lấy nước miễn phí, các nhà máy cũng bố trí các xe chở nước các khu dân cư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *