anh21-1571397993-72.jpg

anh21-1571397993-72.jpg

Nước sinh hoạt sẽ được cung cấp miễn phí cho người dân bị ảnh hưởng 24/24h đồng thời đảm bảo cung cấp đủ nước cho người dân trong trường hợp nhu cầu tăng đột biến.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *