anh2-1571397406-37.jpg

anh2-1571397406-37.jpg

Chị Nguyễn Kiều Hoa, cư dân tại khu HH Linh Đàm cho biết từ 10/10 đã phát hiện nước có mùi thuốc trừ sâu nồng nặc. Đến hiện tại, tuy mùi đã giảm nhưng chị và gia đình vẫn chưa dám sử dụng lại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *