anh3-1571397424-42.jpg

anh3-1571397424-42.jpg

Nhiều hộ gia đình tại đây phản ánh, họ phát hiện nước sinh hoạt của mình có mùi lạ, vừa khét lại nồng nặc mùi thuốc khử trùng nên không ai dám tiếp tục sử dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *