afpitaly1-1519980135-80.jpg

afpitaly1-1519980135-80.jpg

Lãnh đạo 3 lực lượng chính trị chủ chốt sẽ tham gia cuộc tổng tuyển cử sắp tới tại Italy. (Nguồn: AFP)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *