ttxvnms5-1519982989-77.jpg

ttxvnms5-1519982989-77.jpg

Lãnh đạo đảng dân túy Phong trào 5 Sao (M5S) Luigi Di Maio. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *