5-1481647835-26.jpg

5-1481647835-26.jpg

Với Công Vinh, Hữu Thắng vừa là người thầy, người anh em, người đồng đội cũ. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *