4-1481647798-39.jpg

4-1481647798-39.jpg

Cầu thủ hưởng lợi nhiều nhất từ lựa chọn Hoàng Anh Gia Lai của Hữu Thắng là Lương Xuân Trường. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *