4-1559896466-42.jpg

4-1559896466-42.jpg

Le port international “The Vissai Nghi Thiet” dans le district de Nghi Loc, province de Nghe An.Photo: Journal de Nghe An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *