31oct2017mo-1511404891-74.jpg

31oct2017mo-1511404891-74.jpg

WeChat Pay cho phép người dùng di động thanh toán mà không cần phải mang theo ví tiền. (Nguồn: ezone.hk)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *