0acse3wqdk-1511402665-44.jpg

0acse3wqdk-1511402665-44.jpg

Facebook và Tencent đang chia sẻ vị trí số 1 và số 2 trên bảng xếp hạng mạng xã hội được ưa dùng trên thế giới. (Nguồn: Statista).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *