Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh diễn ra ngày 17/7 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát nhân dân luôn gắn liền với lịch sử vẻ vang của Công an nhân dân, với những trang sử cách mạng hào hùng của dân tộc.

Trải qua chặng đường 60 năm xây dựng và chiến đấu, đến nay, lực lượng cảnh sát nhân dân đã trở thành một trong những lực lượng vũ trang cách mạng trọng yếu, làm nòng cốt trong sự nghiệp đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Cách đây 60 năm, ngày 20/7/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 34/LCT công bố Pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Cảnh sát nhân dân và Pháp lệnh quy định cấp bậc sỹ quan, hạ sỹ quan Cảnh sát nhân dân.

Trải qua chặng đường 60 năm xây dựng và chiến đấu, từ một lực lượng nhỏ bé ban đầu, đến nay, lực lượng cảnh sát nhân dân đã trưởng thành về mọi mặt, từ tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ đến phẩm chất, năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, chiến sỹ, trở thành một trong những lực lượng vũ trang cách mạng trọng yếu, làm nòng cốt trong sự nghiệp đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ

Ngay sau khi được thành lập, lực lượng cảnh sát nhân dân tại các địa phương trong cả nước đã phối hợp với lực lượng Liêm phóng trấn áp bọn phản cách mạng, bọn lưu manh côn đồ, giữ gìn trật tự trị an ở các thành phố, thị xã, bảo vệ an toàn các lãnh đạo Đảng, Nhà nước từ căn cứ về Hà Nội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm đơn vị Công an nhân dân vũ trang bảo vệ Thủ đô, ngày 14/2/1961. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Đặc biệt, lực lượng cảnh sát đã phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng khác bảo vệ tuyệt đối an toàn Lễ Tuyên ngôn độc lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ngày 2/9/1945 tại Thủ đô Hà Nội. Mặc dù mới được thành lập, song lực lượng công an nhân dân nói chung, lực lượng cảnh sát nhân dân nói riêng đã nhanh chóng ổn định đi vào hoạt động với vai trò là lực lượng chuyên chính của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Nổi bật nhất là chiến công của Nha Công an Trung ương (gồm lực lượng Trinh sát và Cảnh sát) trong vụ án lịch sử số 7 phố Ôn Như Hầu (nay là phố Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội) ngày 12/7/1946 phá tan tổ chức phản động nguy hiểm cấu kết với thực dân Pháp đảo chính lật đổ chính quyền cách mạng; điều tra khám phá vụ thảm sát cả nhà chủ hiệu kim hoàn Vĩnh Tường ngày 3/8/1946 ở thành phố Hải Phòng do binh lính Pháp gây ra; cùng các lực lượng khác bảo vệ an toàn cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên trong cả nước tháng 1/1946…

Góp phần củng cố và bảo vệ chính quyền cách mạng vùng mới giải phóng

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cán bộ chiến sỹ Cảnh sát nhân dân đã bám sát nhiệm vụ chính trị Đảng và Nhà nước giao, vừa tích cực phòng ngừa, chủ động đấu tranh chống tội phạm, vừa bảo vệ tài sản Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân, bảo vệ các cơ sở kinh tế, giao thông… đồng thời chi viện cho an ninh miền Nam gần 3.000 cán bộ, chiến sỹ.

Số cán bộ chiến sỹ được tăng cường đã cùng với lực lượng tại chỗ chiến đấu tiêu diệt địch, đồng thời tiếp quản, thực hiện công tác quản lý hành chính, đấu tranh chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần củng cố và bảo vệ chính quyền cách mạng vùng mới giải phóng.

Sau giải phóng miền Nam, tội phạm gia tăng hoạt động khiến tình hình an ninh trật tự diễn biến theo chiều hướng xấu. Số vụ phạm tội gia tăng trong khi lực lượng cảnh sát nhân dân lại thiếu, phương tiện phục vụ công tác vừa thiếu, vừa lạc hậu… Trong hoàn cảnh đó, giữ vững trật tự xã hội trở thành thách thức lớn đối với lực lượng cảnh sát nhân dân.

Với sự kiên định, lòng dũng cảm và ý chí kiên cường, được sự lãnh đạo của Đảng, trong 5 năm 1980 đến 1985, lực lượng cảnh sát nhân dân đã mở 23 đợt tấn công, kết hợp với phát động quần chúng truy quét tội phạm hình sự trên toàn quốc; bắt 192.504 tên tội phạm, trong đó 30% là lưu manh chuyên nghiệp, triệt phá 13.001 băng, ổ, nhóm tội phạm, trong đó có 141 băng cướp của, giết người; bắt truy tố 17.078 tên, tập trung giáo dục cải tạo 37.605 tên.

Đi đôi với đấu tranh tội phạm hình sự, trên mặt trận chống Fulro Tây Nguyên, lực lượng cảnh sát phối hợp với các lực lượng lập được nhiều chiến công lớn, đánh 2.025 trận, diệt 2.435 tên, gọi trình diện 9.546 tên…

Khẳng định bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang của lực lượng cảnh sát nhân dân

Bước vào thời kỳ đổi mới, nhiệm vụ công tác công an càng nặng nề. Các thế lực thù địch chống phá quyết liệt hơn, hoạt động của tội phạm hình sự, tội phạm kinh tế, tội phạm về ma túy ngày càng tinh vi hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Trong hoàn cảnh đó, giữ vững trật tự xã hội trở thành thách thức lớn đối với lực lượng Cảnh sát nhân dân. Lực lượng cảnh sát nhân dân luôn sát cánh cùng các lực lượng khác của Công an nhân dân, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương, gắn bó mật thiết với nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Lực lượng cảnh sát nhân dân luôn thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Bộ Công an, Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng và ban hành pháp luật về phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời, cán bộ, chiến sỹ cảnh sát nhân dân luôn nêu cao tinh thần “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả,” chú trọng học tập, nâng cao trình độ, năng lực thực thi pháp luật, gương mẫu chấp hành, bảo vệ pháp luật, góp phần lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, trở thành nếp sống văn hóa, văn minh của mỗi người dân, góp phần từng bước xây dựng xã hội dân chủ, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Có thể nói, mỗi trang sử hào hùng của dân tộc, mỗi biến đổi trọng đại của đất nước trên chặng đường chiến đấu, bảo vệ cũng như xây dựng, phát triển luôn có sự đóng góp của lực lượng cảnh sát nhân dân. 60 năm, một chặng đường lịch sử, mà bao công sức, sự hy sinh của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sỹ cảnh sát nhân dân đã đổ vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Lực lượng cảnh sát nhân dân tích cực, chủ động ứng dụng thành tựu của khoa học và công nghệ, nhất là thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào các mặt công tác, chiến đấu, điển hình là: xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp hơn 60 triệu căn cước công dân trong một thời gian ngắn; triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần tạo nền tảng phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số…

Có thể nói, mỗi trang sử hào hùng của dân tộc, mỗi biến đổi trọng đại của đất nước trên chặng đường chiến đấu, bảo vệ cũng như xây dựng, phát triển luôn có sự đóng góp của lực lượng cảnh sát nhân dân. 60 năm, một chặng đường lịch sử, mà bao công sức, sự hy sinh của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sỹ cảnh sát nhân dân đã đổ vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Chỉ tính riêng trong thời kỳ đổi mới, đã có gần 200 cán bộ, chiến sỹ cảnh sát nhân dân anh dũng hy sinh được công nhận là liệt sỹ và hơn 1.000 người bị thương hoặc phơi nhiễm HIV trong khi làm nhiệm vụ…

Những chiến công của họ đã được Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận và được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: 1 Huân chương Sao vàng; 12 Huân chương Hồ Chí Minh; 127 tập thể và 82 cán bộ, chiến sỹ cảnh sát nhân dân được phong tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác./.

Cảnh sát đặc nhiệm bắt giữ đối tượng có lệnh truy nã trong chuyên án triệt phá sào huyệt trùm ma túy ở xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La (6/2018). (Ảnh: TTXVN phát)