Tháng vận động bảo hiểm xã hội toàn dân: Hơn 42.000 người tham gia BHXH tự nguyện

canbobhxh-1615426647-1.jpg

Chỉ trong một tháng đẩy mạnh tuyên truyền, cơ quan bảo hiểm xã hội đã vận động được hơn 42.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển đối tượng năm 2020.

Ông Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã tăng hơn 26.000 người so với thời điểm cuối năm 2019. Tính đến 31/5, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 600.600 người, tăng 42.000 người so với tháng 4, tăng 26.000 người so với năm 2019.

Chỉ trong tháng 5/2020, số lượng người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã tăng 42.000 người. Có được kết quả này là nhờ Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện đổi mới công tác truyền thông khi lần đầu tiên phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức thành công “Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân-Tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện” trên quy mô toàn quốc.

Cán bộ bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố đồng loạt ra quân. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Cán bộ bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố đồng loạt ra quân. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong 2 ngày (23/5 và 24/5) ra quân truyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, trên toàn quốc đã có 30.017 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và phát triển thêm được 4.734 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Năm nay là năm đầu tiên thực hiện tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài việc thành công trong công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, lễ ra quân có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu sự kiện truyền thông tạo được sự lan tỏa về chính sách bảo hiểm xã hội trong nhân dân.

Chỉ trong một tháng đẩy mạnh tuyên truyền, cơ quan bảo hiểm xã hội đã vận động được hơn 42.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển đối tượng năm 2020.

Trước đó, theo số liệu ước tính đến ngày 30/4, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là khoảng 557.000 người, giảm 16.000 người so với thời điểm hết năm 2019 (573.000 người) và giảm 11.000 người so với tháng 3/2020.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, 5 tháng đầu năm nay, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều đơn vị, doanh nghiệp và người lao động. Đây là nguyên nhân khách quan khiến một số chỉ tiêu phát triển của ngành có xu hướng giảm. Để hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra, từ nay đến cuối năm 2020 và những năm tiếp theo, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Tuyên truyền lưu động về bảo hiểm xã hội. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Tuyên truyền lưu động về bảo hiểm xã hội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Dương Văn Hào, Trưởng ban Thu (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) cho biết, năm 2017, trước thời điểm có Nghị quyết số 28-NQ/TW, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 224.000 người. Từ khi Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2018 tăng lên hơn 277.000 người và đến năm 2019 tăng lên gần 574.000 người. Đáng chú ý, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng mới trong năm 2019 bằng tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện phát triển được của cả 11 năm về trước cộng lại.

Đến nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có trên 12.400 đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với trên 37.300 điểm thu và trên 52.200 nhân viên đại lý thu đảm bảo việc phục vụ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện một cách kịp thời, linh hoạt.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông về bảo hiểm xã hội tự nguyện qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Hệ thống đại lý thu bảo hiểm xã hội , bảo hiểm y tế và mạng lưới cộng tác viên được mở rộng đến từng xã, phường, thị trấn và trải đều đến từng thôn, bản, tổ dân phố, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận chính sách.

Tư vấn chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người lao động. Ảnh: PV/Vietnam+)

Đến nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có trên 12.400 đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với trên 37.300 điểm thu và trên 52.200 nhân viên đại lý thu đảm bảo việc phục vụ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện một cách kịp thời, linh hoạt.

“Việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội là mục tiêu các nghị quyết của Đảng, Trung ương và thực hiện Hiến pháp về quyền được an sinh xã hội. Nếu chúng ta không làm thay đổi nhận thức, làm cho người lao động và chủ sử dụng lao động là những người hộ gia đình, hộ buôn bán nhỏ, doanh nghiệp tư nhân hiểu được vấn đề này thì sẽ không thể thực hiện mục tiêu của Đảng đặt ra.”

Ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội

Tính đến ngày 31/5, tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là 14,4 triệu người, đạt 89,8% kế hoạch giao (giảm 11.500 người so với tháng 04/2020, giảm 796.000 người so với năm 2019); bảo hiểm xã hội tự nguyện là 600.600 người, đạt 50% kế hoạch giao (tăng 42.000 người so với tháng 4/2020, tăng 26.000 người so với năm 2019); bảo hiểm y tế là 85 triệu người, đạt 96,6% kế hoạch giao (giảm 109.000 người so với tháng 4/2020, giảm 849.000 người so với năm 2019).