Khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

1410hatinh1-1602644238-93.jpg
Ông Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh.
Ông Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Hà Tĩnh xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng-an ninh là trọng yếu, thường xuyên.

Đoàn kết, dân chủ, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

Nhìn lại nhiệm kỳ 2015-2020, Hà Tĩnh liên tục đương đầu với khó khăn, thách thức, từ sự cố môi trường biển đến thiên tai, lũ lụt, đại dịch COVID-19.

Bài học thành công đầu tiên của Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh là sự kiên định, bản lĩnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của các cấp ủy Đảng; quản lý, điều hành quyết liệt, sáng tạo của các cấp chính quyền; đoàn kết thống nhất, phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, chung sức của toàn dân.

 Ông Lê Đình Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
 Ông Lê Đình Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Nhờ đó, Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế phục hồi và phát triển nhanh sau sự cố môi trường biển. Quy mô nền kinh tế tăng gấp hơn 1,5 lần so với đầu nhiệm kỳ, thuộc nhóm các tỉnh đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ.

Tổng thu ngân sách đạt 57.700 tỷ đồng, tăng bình quân 18,2%/năm, trong đó, thu nội địa chiếm 58%. Công nghiệp trở thành động lực tăng trưởng chủ yếu của nền kinh tế, Khu kinh tế Vũng Áng là đầu kéo.

Nhiệm kỳ 2015-2020, quy mô nền kinh tế của tỉnh Hà Tĩnh tăng gấp hơn 1,5 lần so với đầu nhiệm kỳ, thuộc nhóm các tỉnh đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ.

Các lĩnh vực dịch vụ, thương mại, du lịch tăng bình quân gần 4%/năm. Thu hút đầu tư trong nước đạt kết quả tích cực với 813 dự án có tổng vốn đăng ký 32.280 tỷ đồng; thu hút 30 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 372 triệu USD.

Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật và đúc rút được những bài học sâu sắc về phát huy sức mạnh của Nhân dân; được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, hiện đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm tỉnh nông thôn mới giai đoạn 2020-2025.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 3%. Quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế tiếp tục mở rộng, phát huy hiệu quả.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đặc biệt được quan tâm và triển khai toàn diện, đồng bộ, thường xuyên trên tất cả các mặt, tạo được những dấu ấn quan trọng. Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội vào điều kiện cụ thể của tỉnh; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng đạt kết quả tích cực, đồng bộ trong tất cả các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm dự án sản xuất rau, củ, quả công nghệ cao trên đất cát dọc bờ biển Hà Tĩnh. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm dự án sản xuất rau, củ, quả công nghệ cao trên đất cát dọc bờ biển Hà Tĩnh. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện đồng bộ, có nhiều đổi mới, dân chủ, khách quan, minh bạch. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng được tăng cường. Công tác dân vận được chú trọng. Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Bước vào nhiệm kỳ mới (2020-2025), tình hình quốc tế, trong nước và trong tỉnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Trước bối cảnh chung, Hà Tĩnh xác định mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm tới với phương châm: “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo-Phát triển” và xác định chủ đề: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, ý chí, khát vọng, giá trị văn hóa và sức mạnh con người Hà Tĩnh; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; đảm bảo quốc phòng-an ninh; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác nhận rõ cơ hội, lường được những khó khăn, từ đó cụ thể hóa thành 7 nhiệm vụ trọng tâm, 5 chương trình trọng điểm và 3 mũi đột phá chiến lược; đồng thời, xây dựng kỹ lưỡng chương trình hành động trong nhiệm kỳ tới.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Bằng khen cho nhân dân và cán bộ tỉnh Hà Tĩnh tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VII. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Bằng khen cho nhân dân và cán bộ tỉnh Hà Tĩnh tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VII. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)

Trên nguyên tắc bảo đảm tính khoa học, khả thi và thực tiễn, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định: giai đoạn 2020-2025, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân trên 10%; thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2025 đạt trên 28 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa trên 16 nghìn tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021-2025 khoảng 220 nghìn tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người trên 70 triệu đồng/năm.

Định hướng giai đoạn 2026-2030, tăng trưởng kinh tế trên 8,5%; tính chung cả 10 năm: 2021-2030 đạt 9,7%/năm; thu nhập bình quân đầu người trên 220 triệu đồng/năm; dự kiến vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2026-2030 khoảng 352 nghìn tỷ đồng.

Phấn đấu đưa Hà Tĩnh sớm trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, Đảng bộ tỉnh xác định: xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Thực hiện thường xuyên, có chiều sâu việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; củng cố, nâng cao niềm tin của Nhân dân trong thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và sự phát triển bền vững của tỉnh.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh phấn đấu giai đoạn 2020-2025, đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân trên 10%, trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng, kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân; chủ động đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa.”

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Hà Tĩnh về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Hà Tĩnh về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Kết hợp giữa giáo dục, bồi dưỡng nhân cách, đạo đức cách mạng với tăng cường kỷ cương, kỷ luật, thượng tôn pháp luật, xây dựng Đảng nghiêm minh để phòng ngừa và đấu tranh các căn bệnh của chủ nghĩa cá nhân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, với quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn mới, chú trọng chất lượng cấp ủy, chất lượng cán bộ, đảng viên và chất lượng sinh hoạt Đảng. Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.

Khánh thành cầu Thọ Tường, công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)
Khánh thành cầu Thọ Tường, công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)

Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, tạo chuyển biến rõ nét trong hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng; chú trọng xây dựng hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Chú trọng phát triển đảng viên mới, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào theo đạo và trong các doanh nghiệp.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần các Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 khóa XII gắn với tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Lựa chọn bước đi, cách làm phù hợp trong thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2021-2025, đặt hiệu quả hoạt động của bộ máy và sự hài lòng của Nhân dân lên hàng đầu.

Cam bù là một trong những sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Hà Tĩnh.
Cam bù là một trong những sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Hà Tĩnh.

Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhất là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có phẩm chất, đạo đức trong sáng, đủ năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đổi mới quy trình bổ nhiệm, đề bạt cán bộ đảm bảo chất lượng, tạo môi trường để cán bộ cạnh tranh lành mạnh. Cụ thể hóa cơ chế kiểm soát quyền lực, kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền và các biểu hiện tiêu cực trong công tác cán bộ; có cơ chế, chính sách để xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Chủ động kiểm tra, giám sát thường xuyên, toàn diện; chú trọng kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống,” trong đó lấy “xây” là chính.

Tăng cường phối hợp giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác giám sát của Hội đồng Nhân dân, hoạt động của các cơ quan thanh tra và các cơ quan tư pháp; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, các cơ quan báo chí và Nhân dân đối với công tác kiểm tra, giám sát, phản biện.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội; tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân.

Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại, tiếp dân theo hướng gần dân, sát dân, trọng dân, lắng nghe Nhân dân, kịp thời giải quyết những tâm tư, nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; không ngừng củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi làm việc với Ban thường vụ tỉnh ủy Hà Tĩnh. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi làm việc với Ban thường vụ tỉnh ủy Hà Tĩnh. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, văn hóa của người dân tại địa phương và con em Hà Tĩnh trong, ngoài nước tham gia xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh.

Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ.

Đổi mới việc ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảm bảo tính chiến lược, sát thực tiễn, có tính khả thi cao. Mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân luôn thể hiện rõ bản lĩnh, chính kiến, đề cao trách nhiệm trong suy nghĩ, hành động.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 là dấu mốc quan trọng, nhằm tổng kết những thành quả mà Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, đề ra mục tiêu, phương hướng cho nhiệm kỳ mới và định hướng phát triển những năm tiếp theo.

Sự kiện chính trị trọng đại này sẽ khắc sâu hơn tình đoàn kết, sự nhất trí trong tư tưởng, hành động của Đảng bộ và Nhân dân, tạo động lực, cổ vũ tinh thần của toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nỗ lực, phấn đấu.

Khơi dậy tinh thần yêu nước, truyền thống nhân văn, văn hóa của con người Hà Tĩnh, chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp, hiện đại, sớm trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước./.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (nay là Bí thư Thành ủy Hà Nội) dự khai mạc Lễ hội cam và các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 3. (Nguồn: TTXVN)
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (nay là Bí thư Thành ủy Hà Nội) dự khai mạc Lễ hội cam và các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 3. (Nguồn: TTXVN)