Đẩy mạnh tặng thẻ bảo hiểm y tế

vnpthuocbh-1583743109-23.jpg

Chính sách bảo hiểm y tế đã được triển khai thực hiện từ năm 1992 bằng việc ban hành các Nghị định của Chính phủ về thực hiện bảo hiểm y tế.

Năm 2008, Luật Bảo hiểm y tế đã được Quốc hội khoá XII thông qua tại kỳ họp thứ tư ngày 14-11-2008. Luật này được Quốc hội khóa XIII sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2014.

Kỷ niệm 10 năm Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam (01/7/2009 – 01/7/2019), Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chọn chủ đề “Chung tay xây dựng, phát triển bảo hiểm y tế vì sức khỏe toàn dân.”

Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Đào Việt Ánh đã có cuộc trao đổi về nội dung, ý nghĩa của chủ đề này.

– Không phải ai cũng biết rõ về sự ra đời cũng như ý nghĩa của Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam, xin ông cho biết sơ lược về lịch sử của Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam?

Ông Đào Việt Ánh: Ngày 14/11/2008, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật bảo hiểm y tế, có hiệu lực thi hành từ 01/7/2009. Để ghi dấu mốc quan trọng này trong quá trình phát triển, hoàn thiện chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế, ngày 16/6/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 823/QĐ-TTg, lấy ngày 01/7 hằng năm là Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam để tuyên truyền Luật bảo hiểm y tế; khuyến khích, động viên nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân; động viên và nâng cao ý thức trách nhiệm của những người làm công tác bảo hiểm y tế và cán bộ, nhân viên ngành y tế.

Tham gia thực hiện Luật bảo hiểm y tế không chỉ là trách nhiệm mà còn thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ, chia sẻ gánh nặng tài chính với những người không may ốm đau, bệnh tật của tất cả mọi công dân.

Ngay trong năm đầu tiên kỷ niệm Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã gửi thư tới cán bộ, nhân viên ngành y tế, những người làm công tác bảo hiểm y tế và toàn thể nhân dân tham gia bảo hiểm y tế.

Nội dung thư của Chủ tịch nước nêu rõ: “Tham gia thực hiện Luật bảo hiểm y tế không chỉ là trách nhiệm mà còn thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ, chia sẻ gánh nặng tài chính với những người không may ốm đau, bệnh tật của tất cả mọi công dân.”

Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Đào Việt Ánh. (Ảnh: PV/Vietnam+) 
Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Đào Việt Ánh. (Ảnh: PV/Vietnam+) 

Chủ tịch nước cũng ra lời kêu gọi: “nhân dân cùng toàn thể cán bộ, nhân viên y tế cả nước tích cực tham gia và thực hiện Luật bảo hiểm y tế. Cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế, nhất là các đơn vị quản lý bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh phải thực hiện nghiêm các quy chế chuyên môn và quy định của Luật bảo hiểm y tế, nâng cao y đức và chất lượng phục vụ người bệnh.”

Trải qua 9 năm tổ chức, Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam là dịp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay, góp sức thực hiện tốt Luật bảo hiểm y tế với lộ trình thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân; giúp người dân dần nhận thức đầy đủ hơn về bản chất nhân văn của chính sách bảo hiểm y tế. Với những quyền lợi do bảo hiểm y tế mang lại, từ đó, người dân chủ động tham gia như một biện pháp hữu hiệu dự phòng chăm lo sức khỏe bản thân và gia đình; góp phần chia sẻ cùng cộng đồng, vì an sinh đất nước.

Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam là dịp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay, góp sức thực hiện tốt Luật bảo hiểm y tế với lộ trình thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân

Đây cũng trở thành một trong những dịp để truyền thông sâu rộng và nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp, các ngành, toàn xã hội về vị trí, vai trò, ý nghĩa của bảo hiểm y tế – trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội, bộ phận quan trọng trong chính sách tài chính và y tế quốc gia. Đây cũng là phương thức huy động đóng góp của mọi người dân, các tổ chức, toàn xã hội và sự hỗ trợ của Nhà nước nhằm tạo nguồn tài chính cho hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân.

– Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam mỗi năm đều có một chủ đề riêng để định hướng hoạt động truyền thông và đặt ra các mục tiêu phấn đấu. Năm nay, chủ đề có nội dung, ý nghĩa gì thưa ông?

Ông Đào Việt Ánh: Trong 9 năm tổ chức Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam (từ 2009 đến 2018), tùy theo nhiệm vụ cụ thể của từng thời điểm, chúng ta có những chủ đề riêng để định hướng hoạt động truyền thông. Có thời điểm, chủ để tập trung vào công tác phát triển đối tượng tham gia, hướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân; có thời điểm lại lấy chủ đề người hưởng chính sách làm trung tâm với yêu cầu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của cơ sở y tế. có thời điểm lại tập trung truyền thông nâng cao năng lực và trách nhiệm của cơ quan tổ chức thực hiện chính sách…

Người bệnh làm thủ tục thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. (Ảnh: Thuỳ Giang/Vietnam+)
Người bệnh làm thủ tục thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. (Ảnh: Thuỳ Giang/Vietnam+)

Như vậy, xuất phát từ thực tế và yêu cầu nhiệm vụ trong từng thời kỳ để lựa chọn chủ đề cụ thể từng năm cho phù hợp. Qua chủ đề của từng năm, có thể thấy, tất cả các chủ thể tham gia vào quá trình phát triển chính sách bảo hiểm y tế đều đã được lựa chọn, trong đó người tham gia bảo hiểm y tế luôn được đặt ở vị trí trung tâm và quan trọng nhất.

Thực tế cho thấy, việc đẩy mạnh truyền thông theo chủ đề đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần vào việc hoàn thành vượt mức tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế được giao, 89% dân số đã có bảo hiểm y tế tính đến hết tháng 5/2019.

Việc đẩy mạnh truyền thông theo chủ đề đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần vào việc hoàn thành vượt mức tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế được giao, 89% dân số đã có bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chọn chủ đề Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam năm 2019 là: “Chung tay xây dựng, phát triển bảo hiểm y tế vì sức khỏe toàn dân.”

Chủ đề năm nay không chỉ hàm nghĩa phát triển đối tượng, mở rộng bao phủ bảo hiểm y tế, mà còn bao gồm cả công tác xây dựng, phát triển, hoàn thiện cơ chế, chính sách; tổ chức thực hiện chính sách; bảo đảm quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế.

– Với những nội dung, ý nghĩa đó, xin ông cho biết các hoạt động được Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức nhân Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam năm nay?

Ông Đào Việt Ánh: Nhân Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm y tế, hướng tới hoàn thành mục tiêu thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân…

Nội dung truyền thông hướng đến những kết quả, nỗ lực của ngành bảo hiểm xã hội, ngành y tế trong cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ người tham gia bảo hiểm y tế. Những nỗ lực của ngành bảo hiểm xã hội trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử nhằm phục vụ người tham gia bảo hiểm y tế ngày càng tốt hơn.

Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố cũng phối hợp với các đơn vị trên địa bàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền như: Tọa đàm, đối thoại, tư vấn chính sách trực tiếp tại cơ sở, thực hiện các phóng sự, chuyên mục, tọa đàm, tin, bài… tuyên truyền về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế; tổ chức treo các băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam.

Đặc biệt, năm nay, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức Chương trình “Tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ bệnh nhân nghèo” với dự kiến hỗ trợ mua, tặng thẻ bảo hiểm y tế cho khoảng 2.400 đối tượng khó khăn tại 8 tỉnh, thành phố từ nguồn kinh phí đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống bảo hiểm xã hội Việt Nam và sự hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Chương trình cũng kêu gọi sự chung tay, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cho những bệnh nhân mắc bệnh nặng có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại một số bệnh viện Trung ương.

– Trân trọng cảm ơn ông!

Tính đến 31/5/2019, có 84,5 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế khoảng 89% dân số, dự kiến đến cuối năm 2019, đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 90%.

Trong các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, nhóm do người sử dụng lao động và người lao động đóng: 13,4 triệu người; nhóm do tổ chức Bảo hiểm Xã hội đóng: 3,1 triệu người; Nhóm do ngân sách nhà nước đóng: 34,2 triệu người; Nhóm do ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng: 17,1 triệu người; Nhóm do ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng: 17,1 triệu người; Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình: 16,7 triệu người.