Việt Nam-Cuba

Việt Nam và Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 2-12-1960. Kể từ đó đến nay, quan hệ đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau và hợp tác toàn diện anh em Việt Nam-Cuba không ngừng được củng cố và phát triển.

Mối quan hệ đặc biệt hiếm có

Việc Chính phủ Cộng hòa Cuba và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thiết lập quan hệ ngoại giao đã mở ra trang sử mới cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc nằm ở hai nửa Đông – Tây của địa cầu. Sự kiện này diễn ra như một tất yếu lịch sử, phù hợp với đòi hỏi thực tiễn của cách mạng mỗi nước, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước, phán ánh tính hiện thực của chủ nghĩa quốc tế cách mạng. Cuba trở thành quốc gia châu Mỹ đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Trong lịch sử thế giới đương đại, hiếm có mối quan hệ nào đặc biệt như quan hệ hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam – Cuba. Trong suốt nửa thế kỷ qua, hai nước đã luôn kề vai sát cánh bên nhau trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do.

Ngày nay, hai nước luôn sát cánh bên nhau vững bước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước. Đây thực sự là mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, anh em, trước sau như một, mối quan hệ đã trở thành biểu tượng của thời đại, là tài sản vô giá mà hai Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba luôn giữ gìn, bảo vệ, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau.

“Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình.”

Trong thời kỳ khó khăn nhất của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam, Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em luôn sát cánh và dành cho Việt Nam sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu, có hiệu quả cả tinh thần và vật chất. Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình. Tình đoàn kết và sự ủng hộ quý báu của những người đồng chí, anh em Cuba thực sự là nguồn cổ vũ mạnh mẽ cho toàn quân, toàn dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và tái thiết đất nước.

Với Cuba, thời kỳ 1990, sau khi Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, đất nước bước vào “thời kỳ đặc biệt trong hòa bình,” giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi cách mạng thành công. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Cuba anh em sự ủng hộ hết lòng, góp phần khiêm tốn cùng bạn vượt qua khó khăn như tổ chức các đợt quyên góp gạo, quần áo, đồ dùng học tập cho học sinh, máy tính và một số mặt hàng tiêu dùng cần thiết khác.

Các lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn khẳng định sự ủng hộ và đoàn kết với Cuba là lương tâm và trách nhiệm của mỗi người Việt Nam. Đó cũng là tư tưởng hành động nhất quán của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam với sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của nhân dân Cuba anh em.

Chủ tịch Cuba Raul Castro trong chuyến thăm Việt Nam năm 2012 duyệt đội danh dự cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: AFP)
Chủ tịch Cuba Raul Castro trong chuyến thăm Việt Nam năm 2012 duyệt đội danh dự cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: AFP)

Hợp tác toàn diện

Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Cuba hiện đang được mở rộng trên nhiều lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, kỹ thuật… Sự củng cố và phát triển của mối quan hệ Việt Nam-Cuba là một trong những nhân tố góp phần bảo vệ, duy trì và phát triển chủ nghĩa xã hội ở hai nước trong những năm qua. Công cuộc đổi mới ở Việt Nam và quá trình cập nhật hóa mô hình kinh tế ở Cuba đã tạo tiền đề, tương tác và bổ sung lẫn nhau trên cả bình diện lý luận và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Lãnh đạo cấp cao hai Đảng và Nhà nước thường xuyên thực hiện các chuyến thăm lẫn nhau.

Sự củng cố và phát triển của mối quan hệ Việt Nam-Cuba là một trong những nhân tố góp phần bảo vệ, duy trì và phát triển chủ nghĩa xã hội ở hai nước trong những năm qua.

Nhận lời mời của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Raul Castro, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam đã tới thủ đô La Habana, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Cuba từ ngày 15-17/11/2016. Chuyến thăm Cuba của Chủ tịch nước Trần Đại Quang thể hiện Việt Nam coi trọng và quyết tâm tiếp tục tăng cường mối quan hệ đoàn kết anh em và hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.

Hai bên duy trì hoạt động thường niên của cơ chế Ủy ban hợp tác liên Chính phủ, nhằm tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước. Bộ Ngoại giao hai nước cũng duy trì thường xuyên cơ chế tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng.

Năm 2015, Việt Nam và Cuba đã có nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mở ra trang sử mới cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Về ngoại giao đa phương, hai bên duy trì quan hệ hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc.

Cùng với quan hệ chính trị tốt đẹp, hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước có nhiều phát triển. Năm 2015, tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Cuba là 218,2 triệu USD, tăng 4,65% so với năm 2014 (đạt 208,5 triệu USD). Trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Cuba đạt 214,6 triệu USD, tăng 4,07% và nhập khẩu từ Cuba đạt 3,6 triệu USD, tăng 50%. Các sản phẩm Việt Nam xuất khẩu sang Cuba chủ yếu là gạo, cà phê, sản phẩm hóa chất, gốm sứ, máy móc và thiết bị, phụ tùng và nhập khẩu của Cuba sản phẩm sinh học, thuốc chữa bệnh.

Việt Nam và Cuba đã chủ động vừa tiếp tục đẩy mạnh quan hệ kinh tế-thương mại, vừa bổ sung phát triển kinh tế song phương với nội dung, cơ chế, hình thức mới phù hợp với những cải cách kinh tế ở cả hai nước.

Hai bên cũng quan tâm phát triển hợp tác thăm dò và khai thác dầu khí tại Cuba, thúc đẩy khả năng hợp tác giữa Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel và Công ty Viễn thông Nhà nước Cuba ETECSA… Nhiều văn bản, thỏa thuận hợp tác cũng đã được ký kết, tạo cơ sở sâu rộng và căn cứ pháp lý cho hoạt động hợp tác kinh doanh của các doanh nghiệp trước mắt cũng như lâu dài.

  • 891272resi-1479288990-17.jpg
  • 1945resize-1479289024-82.jpg
  • 1978resize-1479289067-29.jpg
  • 3426resize-1479289085-10.jpg
  • m042269res-1479289248-76.jpg
  • 7937resize-1479289151-20.jpg
  • m038515res-1479289205-15.jpg

Về đầu tư, trong bối cảnh tình hình mới ở Cuba, các doanh nghiệp Việt Nam đang thúc đẩy các dự án đầu tư tại Cuba về xây dựng hạ tầng du lịch, vật liệu xây dựng và sản xuất hàng tiêu dùng. Cuba hiện đứng thứ 75 trong tổng số 100 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam.

Về hợp tác nông nghiệp, dự án hợp tác hỗ trợ Cuba phát triển sản xuất lúa gạo giai đoạn 2011-2015 đạt kết quả tích cực. Các dự án hỗ trợ Cuba sản xuất tác ngô, đậu tương và nuôi trồng thủy sản đã kết thúc giai đoạn 1 và hiện đang tiếp tục thực hiện giai đoạn 2. Hai bên tiếp tục nghiên cứu và triển khai các dự án nông nghiệp-thủy sản khác trong thời gian tới.

Cuba đã giúp Việt Nam đào tạo hơn 1.500 cán bộ trình độ đại học và trên đại học trong nhiều ngành nghề khác nhau. Hàng năm, Cuba cấp cho Việt Nam khoảng 20 suất học bổng đại học.

Từ năm 2007, Việt Nam dành cho Cuba 10 suất học bổng mỗi năm để đào tạo sinh viên học tiếng Việt, văn hoá Việt Nam và một số chuyên ngành khác. Hai nước luôn duy trì và tăng cường trao đổi các đoàn chuyên gia học tập kinh nghiệm trong các lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi, xây dựng, y tế, nuôi trồng thuỷ sản, y dược.

Mối quan hệ hữu nghị, anh em, đoàn kết và hợp tác Việt Nam đã được xây dựng và thử thách trong khói lửa đấu tranh cách mạng, là tài sản vô cùng quý báu cho nhân dân hai nước trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Với tài sản vô giá đó, Việt Nam và Cuba sẽ tiếp tục giữ gìn, viết tiếp những trang mới, làm cho mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị hợp tác anh em giữa hai nước ngày càng sâu sắc, bền chặt và đóng góp tích cực hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước, vào hòa bình, ổn định và phát triển tại mỗi khu vực và trên thế giới./.

Nhân kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Cuba (2/12/1960-2/12/2015), ngày 2/12/2015, tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (Số 5 Lý Thường Kiệt - Hà Nội), Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Trưng bày ảnh với chủ đề “Việt Nam-Cuba, 55 năm Đoàn kết và Hợp tác” với 55 bức ảnh là những dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước hơn nửa thế kỷ qua. Trong ảnh: Lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam, đồng chí Đại sứ Cu Ba, Herminio Lopez Diaz và cán bộ nhân viên Đại sứ quán xem khu trưng bày ảnh. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Nhân kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Cuba (2/12/1960-2/12/2015), ngày 2/12/2015, tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (Số 5 Lý Thường Kiệt – Hà Nội), Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Trưng bày ảnh với chủ đề “Việt Nam-Cuba, 55 năm Đoàn kết và Hợp tác” với 55 bức ảnh là những dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước hơn nửa thế kỷ qua. Trong ảnh: Lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam, đồng chí Đại sứ Cu Ba, Herminio Lopez Diaz và cán bộ nhân viên Đại sứ quán xem khu trưng bày ảnh. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)