1991-1473235352-87.jpg

1991-1473235352-87.jpg

Nhà vua Thái Lan tiếp Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt. (Nguồn: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *