Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh thăm chính thức Vương quốc Thái Lan tháng 1/1978. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh thăm chính thức Vương quốc Thái Lan tháng 1/1978. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh thăm chính thức Vương quốc Thái Lan tháng 1/1978. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *