14-1614408864-77.jpg

14-1614408864-77.jpg

Một kíp phẫu thuật gồm 10 thành viên bao gồm 5 bác sỹ và 5 điều dưỡng để đảm bảo cho mọi khâu được thông suốt. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+) 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *