15-1614408908-1.jpg

15-1614408908-1.jpg

Bác sỹ Trường cho biết, thời điểm hiện tại các trang thiết bị y tế tại Việt Nam đã đầy đủ hơn trước. Thời điểm trước có muốn mổ cũng không mổ được, ông chia sẻ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *