10-1603790663-86.jpg

10-1603790663-86.jpg

Trung tâm Phục vụ Hành chính công trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được xây dựng, hoàn thiện về cơ sở vật chất, trang bị và ứng dụng công nghệ thông tin: (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *