9-1603790618-79.jpg

9-1603790618-79.jpg

Người dân khi đến đây sẽ được hướng dẫn làm và hoàn thiện các thủ tục hành chính một cách dễ dàng, thuận tiện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *