Xuất – nhập khẩu qua Lào Cai được duy trì ổn định

Xuất – nhập khẩu qua Lào Cai được duy trì ổn định